Naša vizija, poslanstvo, vrednote, cilji

Kultura podjetja

Vizija

Vodilni v svetovni industriji, krepitev svetovnega statusa kitajske industrije varstva rastlin, ustvarjanje davkov in delovnih mest za družbo, zaposlenim zagotavlja priložnosti za samouresničitev in materialno osnovo za srečno življenje

Vrednote

Zagotavljamo stroškovno učinkovite in varne izdelke, nizkocenovne in učinkovite storitve z inovacijami izdelkov in storitev

Cilji

Chinally promovira Kitajsko ustvarjeno,Chinally promovira Kitajsko ustvarjeno

Poslanstvo

Zagotoviti kvantitativno in kakovostno varnost preskrbe ljudi s hrano